چرمی

LEATHER-BANNER

بی شک ساک های دستی چرمی یکی از بهترین گزینه ها برای انتخاب است و علت آن لوکس بودن و ماندگاری این نوع ساک ها است که هرکسی براحتی از آنها دست نمی کشد. جنس این ساک دستی ها می تواند به انتخاب شما چرم طبیعی گاوی، چرم مصنوعی، چرم الگانت، چرم فلوتر، چرم اشبالت طبیعی، اشبالت مصنوعی و سایر چرم ها باشد. شما می توانید این ساک های چرمی را به سلیقه خودتان درآورید و یا برند خود را برای چاپ سفارش دهید.