چرم میلینگ

چرم میلینگ، چرم گاوی یا بزی یا گوسفندی است که یک طرف آن صاف و طرف دیگر آن پرز دار است.

تاریخ
  15

   نمایش به عنوان: شبکه ای فهرست

   نمایش نتایج: 1 از 2

   نمایش نتایج: 1 از 2