چرم فلوتر

چرم فلوتر باید نرم تر و لطیف تر از چرم های معمولی باشد و به همین دلیل در یکی از مراحل دباغی همراه با مواد خاصی درون بشکه های مخصـوص قـرار میگیرد و یک شبانه روز می چرخد تا بافتـها و طرح های چرم بیرون آمده و برجسته شود. مزیت این چرم نرمی و مقاومتش در برابر خراش و آسیب است.

تاریخ
  15

   نمایش به عنوان: شبکه ای فهرست

   نمایش نتایج: 1 از 6

   نمایش نتایج: 1 از 6