زینک فلایت

Zinc-Flyte banner
Zinc-Flyte

زینک فلایت ( Zinc Flyte ) سفر خود را با پدر و بنیانگذار خود، سایمون آغاز کرد. او از همان ابتدا اسباب بازی را به عنوان یک کودک دوست داشت. سیمون سال های جوانی را به ساخت و ساز اسباب بازی ها می گذراند، این کار سیمون را خوشحال تر می کرد. اما ناگهان فکر سفر در ذهن سیمون خطور کرد و این جرقه ای شد برای زینک فلایت ( Zinc Flyte )، سیمون جوان به اندازه کافی برای رفتن به سفر خوش شانس و شگفت زده بود. چرا باید یک نسل کاملا جدید از مسافران ( کودکان ) به خاطر چرخ دستی های زمخت و سنگین محکوم به قهر کردن از سفر باشند. سفر ممکن است به دور جهان و یا سفر به یک فروشگاه باشد. سفر چیزی است که باید به عنوان یک کودک ارزشمند شمرده شود! در این جاست که این مفهوم به عنوان هدف ارزشمند زینک فلایت ( Zinc Flyte ) بنا نهاده شد.