وول اند اوک

woolandoak-BANNER
woolandoak-LOGO

وول اند اوک ( Wool & Oak )  ابتدا به عنوان لوازم شخصی چمدان در Kickstarter در اوایل سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد. وول اند اوک ( پشم و بلوط ) نزدیک به ۳۰۰۰ حامی دارد که  ریشه در موفقیت آن دارد. وول اند اوک ( Wool & Oak )  یک نام تجاری شیوه زندگی و متخصص در لوازم سفر چرم است. فلسفه وول اند اوک (  پشم و بلوط ) ازدواج زیبایی شناسی طراحی کلاسیک با حداکثر قابلیت های مورد نیاز در دنیای مدرن امروزی است. وول اند اوک ( پشم و بلوط ) در سال ۲۰۱۵ توسط Johnathan Webster در آپارتمان خود، پایین شرق منهتن تاسیس شد.  بنیانگذار وول اند اوک ( Wool & Oak ) به طور رسمی در رم ایتالیا آموزش دیده است. این نام تجاری توسط یک طراح واقعی تاسیس شده است.