ویند اند وایبس

windandvibes-banner
windandvibes-logo

زندگی بدون خودانگیختگی خسته کننده است، زندگی بدون شور و شوق خسته کننده است، زندگی بدون سفر غیر قابل تصوراست. این سه گانه نقطه ای است که انگیزه استفاده از ویند اند وایبس ( WIND & VIBES ) را به ارمغان می آورد. ویند اند وایبس ( WIND & VIBES ) از ریشه ای عمیق در فلسفه الهام گرفته است و در سال ۲۰۱۶ در شهر کلن آلمان پدید آمده است. هنگام ترجمه یک روش زندگی در طراحی یک محصول، الگوهای رفتاری در سوال و قوانین شکسته شد، نتیجه یک کیف سفر  منحصر به فرد در سراسر جهان می باشد. ویند اند وایبس ( WIND & VIBES ) میل به تنوع و  طرح های جدید دارد، سبکی که شبیه هیچ سبک دیگری نیست. کیفیت و سفر نوآورانه تمرکز ویند اند وایبس ( WIND & VIBES ) هستند.