ونس

Vans Banner
vans

 برند امریکایی ونس ( VANS ) بیش از ۵۰ سال پیش توسط برادران پل ون دورن و جیم ون دورن در کالیفرنیای امریکا آغاز بکار کرد. ون دورن شرکت لاستیک سازی بود که در آن تولید کفش و فروش آنها به طور مستقیم به مردم صورت می گرفت. در طول فعالیت آنها ، برخی مدل های ونس ( VANS ) محبوب ورزشکاران و بخصوص اسکیت سواران جوان بوده است. طبق تعریف سران برند ، شعار ونس : off the wall، یک مرحله ذهنی است، شروع فکر کردنی متفاوت و انتخاب راهی متعلق به خودتان در همه زندگی تان. نام و لوگوی ونس ( VANS ) در اویل دهه ۷۰ از روی حرکات اسکیت برد سوارها و آرایش و چیدمان آنها برداشته شده است.