تروپ

troop-banner-02
troop-logo

نام تجاری تروپ ( troop ) در سال ۲۰۰۴ به یک چیز اساسی در ذهن تصور شده بود، یک شاهکار بر روی پارچه و نه فقط بصورت حرف بلکه روشی برای سبک زندگی. تروپ ( troop ) در لندن متولد شده و برای پاسخگویی به نیازهای زندگی چند وجهی شهری طراحی شده است. در محصولات تروپ ( troop ) صرفاً از پارچه های طبیعی مانند پنبه و چرم ایتالیایی استفاده می شود. ایجاد کیف های منحصر به فرد،  همواره مشخصه تروپ بوده است.