اسکونک

skunkbags BANNER 01
skunkbags-LOGO

اسکونک ( Skunk ) تجسم نیازهای شیوه زندگی منحصر به فرد از معاصر است. تلاش اسکونک ( Skunk )  ایجاد یک خط استثنایی از محصولاتی است که شامل خواص بی بو و ضد باکتری می باشند. اسکونک ( Skunk ) با استفاده از قدرت و توانایی بالای الیاف نقره ای نایلون که دارای خواص ضد باکتری است به همراه یک سیستم جریان هوا کربن فعال، بهترین روش برای فیلتر کردن را کشف کرده است.