راک ساکس

rocksax-banner-01
rocksax-logo

برند راک ساکس ( RockSax ) در بریستول متولد شد. راک ساکس ( RockSax ) از خلاقیت، فرهنگ و موسیقی و همینطور سبک خیابان های انگلستان الهام می گیرد. طرح های تازه و ترکیب رنگ های متنوع دلیلی خوبی برای انتخاب راک ساکس ( RockSax ) است.