ناف ناف

naf-naf-banner
nafnaf-logo

ناف ناف ( NAF NAF ) در قلب مجموعه های خود  سبک زنانه ی ظریفی دارد که همیشه تازه است، ناف ناف  برای زنانی است که دوست دارند با سبک های مختلف بازی کنند و خود را بیش از حد جدی نگیرند. در سال ۱۹۷۳ برادران جرارد و پاتریک پرینت اولین فروشگاه خود را با نام “تأثیر” در داخل پاساژی در پاریس خریداری می کنند. در سال ۱۹۸۴ ناف ناف ( NAF NAF )  خود را در صحنه بین المللی به عنوان یک نام تجاری شاد، زنانه و سرسبز بیان می کند. در سال ۲۰۱۰ ناف ناف  لباس های قابل دسترس و لباس های استثنایی را تولید می کند و این یک موفقیت است! لباس های زرق و برق دار برای هزاران زن جوان. در سال ۲۰۱۵ ناف ناف ( NAF NAF )  با بازتولید جنبش Grand Méchant Look (بدون فراموش کردن خوک کوچک!) به ریشه های خود باز می گردد..