چرم مشهد

چرم مشهد در سال ۱۳۷۵ در شهرک صنعتی چرم شهر مشهد تاسیس شد. هدف از تاسیس چرم مشهد حفظ و ارتقاء ارزش افزوده صنعت چرم و محصولات چرمی، ایجاد اشتغال در داخل کشور و عرضه مستقیم کلیه محصولات چرمی به هموطنان و صادرات این محصولات با به کارگیری کلیه امکانات و توان بالقوه است.