لکسون

lexon banner

پس از ۲۵ سال توسعه لکسون ( LEXON ) ،هنوز به تعهدات طراحی خود وفادار  باقی مانده است. که این طراحی منحصر به فرد، هنری و صنعتی، بی انتها و کاربردی  و بالاتر از همه ساخت یک شی لذت بخش برای استفاده روزانه آن است. محصولات لکسون ( LEXON ) با یک هدف و یک فلسفه ساده طراحی شده است، صمیمیت لکسون با حفظ  دستاوردهای آن برابر است با اشیاء دوستانه برای کاربران دوستانه. تنوع تکنولوژی و مواد، همه آنها به یک خانواده بزرگ تعلق دارند. در سال ۲۰۱۶ لکسون  یک نام تجاری جهانی تر از همیشه بود. بنیانگذار لکسون رنه آدا در سال ۱۹۵۳ متولد شد  و همواره شور و شوق خود را برای طراحی اشیاء، وارتباط های  متعدد با طراحان سراسر جهان نشان داده است. تمایل به ایجاد  همه چیز از یک ایده ساده به وجود می آید که این یک احساس خالص است.