کیپلینگ

kipling-banner-02
kipling-LOGO

داستان کیپلینگ ( kipling ) به بهار ۱۹۸۷ در حالی که سه طراح جوان بر روی پارچه های خرد شده نایلونی کار می کردند، برمی گردد.  پس از پیدا کردن یک فرمول برنده، آنها از آن در تولید کیف های مقرون به صرفه، فشن، ورزشی و … برای زنان ۶۵ کشور جهان استفاده کردند. اسم کیپلینگ ( kipling ) از نویسنده کتاب جنگل ، “ردیارد کیپلینگ”، نویسنده خوب انگلیسی برداشته شده است و علت آن این است که داستان های موجود در کتاب الهام بخش کار این سه طراح جوان بوده است. نام کیپلینگ ( kipling ) که از نویسنده مشهور داستان های پر از حیوانات تخیلی و میمون ها گنجانده شده بود، آنها را همیشه از داشتن روحیه شاد مطمئن می ساخت. بنابراین کیپلینگ میمون متولد شد!