جامپ

JUMP-BANNER
JUMP-PARIS-LOGO

سه نسل از تاریخ منشأ برند جامپ ( JUMP ) است. برند سوکیته ( Societe  ) در سال ۱۹۶۰ توسط آقای منذر یکی از صنعتگران فعال در فرانسه ایجاد شد. در سال ۱۹۶۹ آقای برنارد به عنوان مدیر کل به این کمپانی پیوست و تولید کیف های غواصی را در هدف خود قرار داد. برنارد از برزنت کامیون به جای پنبه که در تماس با آب محکم بود، استفاده کرد. این آغاز یک ماجراجویی زیبا در دنیای ورزش بود. جامپ ( JUMP ) مشغول ساخت برای مارک های معتبری مانند SALOMON، روسیگنول در جهان اسکی، DUNLOP، سر و لاکوست در تنیس و COMEX برای غواصی شد. در آغاز ده هشتاد میلادی جامپ ( JUMP )  پادشاه کیف های ورزشی در اروپا بود. در سال ۱۹۷۹ برای اولین بار کیف های جامپ با برچسب JUMP® تولید شد. خرید یکی از محصولات جامپ ( JUMP ) نه تنها یک نیاز است، بلکه عشق در راه است.