جکیل اند هاید

jekyllandhide-banner
jekyllandhide-logo

چرم کم یاب و لوکس است، این معتبر ترین بیان دائمی طبیعت از زیبایی است. داستان جکیل اند هاید ( Jekyll & Hide ) یک داستان ساده است، در سال ۲۰۰۳ آنها اقدام به ایجاد ترکیبی از چرم اصیل دستکاری شده و چرم اصل تهیه شده از بهترین تجار چرم گوشه و کنار جهان، کردند. امروز جکیل اند هاید ( Jekyll & Hide ) با تعداد انگشت شماری از دباغ خانه هایی که با دقت انتخاب شده اند در برزیل، هند و آرژانتین قرارداد تجاری و کاری دارد. تیم طراحی جکیل اند هاید ( Jekyll & Hide ) در کیپ تاون و لندن اطمینان از این حاصل می کنند که همیشه نیازهای مشتریان برآورده شود. محصولات جکیل اند هاید ( Jekyll & Hide )  هم اکنون در برخی از معتبر ترین فروشگاه های سراسر اروپا، استرالیا و آفریقا پیدا می شود.