آی کیس

ikase banner
ikase-logo

آی کیس ( iKase ) چمدان های  منحصر به فرد و قابل تشخیص است. حمل چیزی متفاوت از بقیه است و در عین حال نیز  سرگرم کننده است. آی کیس ( iKase ) یعنی سفارشی کردن چمدان های خود با انتخاب بیش از ۱۵۰۰ طرح. آی کیس ( iKase ) به شما پیشنهاد می دهد بر اساس مد روز باشید! منحصر به فرد باشید! به آسانی به رسمیت شناخته شوید! یک سفر امن داشته باشید!