دوت دراپز

بنر دوت دراپز
dot-drops-paris-logo

دوت دراپز (  DOT-DROPS ) برای مسافران کنجکاو طراحی شده است. مسافرانی که از دوت دراپز (  DOT-DROPS ) استفاده می کنند مانند عشایر در سراسر قاره ها و یا کار در یک دفتر با یک پنجره باز در جهان هستند، که تنها به دنبال بهترینند. سفر یک حالت ذهنی است. سال ۱۹۸۳ تولد طراحی دوت است،  در آن زمان نیویورک بلومینگدل یک رویداد خاص با نام  «فقط بهترین فرانسه» سازماندهی می کرد، Bernard EHRET یک فرصت برای ایجاد یک محصول نوآورانه پبدا کرد و آن  چمدان های ساخته شده از مواد مورد استفاده برای کفپوش فرودگاه بود، نام این مجموعه MULL-ISLAND  است. سال ۲۰۰۸ تولد برند دوت دراپز (  DOT-DROPS ) است، برنارد احساس کرد که دوت دوباره باید طراحی شود و این بار با موارد مصرفی جدید، او مواد تقویت کننده جدید با طبقه صنعتی خاصی را برای استفاده مسافران در سالن های مترو و فرودگاها به طراحی دوت اضافه کرد و برند دوت دراپز (  DOT-DROPS ) را تشکیل داد که قدرت های بزرگ از ویژگی های اصلی آن است. سال ۲۰۰۹ تولد مفهوم سفارشی سازی، با الهام از هنر پیکسل و مشکل بسیاری از مسافران در لک شدن چمدان هایشان در فرودگاه، پسران برنارد جولین و مارک راهی را پیدا کردن برای سفت و سخت شدن چمدان ها و سفارشی کردن آنها. طراحی بی حد و حصر، به این معنی که هر کس اکنون می تواند خود چمدان سفارشی منحصر به فرد خود را داشته باشد: ۱۶۵ نقطه به منظور جلب شخصیت خود در سفر.