دات دراپس

بنر دوت دراپز
dot-drops-paris-logo

دات دراپس ( DOT-DROPS ) برای مسافران کنجکاو طراحی شده است. سال ۱۹۸۳ میلادی تولد طراحی دات دراپس ( DOT-DROPS ) است، در آن زمان نیویورک بلومینگدل یک رویداد خاص با نام  «فقط بهترین فرانسه» سازماندهی می کرد، برنارد ( Bernard EHRET ) یک فرصت برای ایجاد محصول نوآورانه پبدا کرد و آن  چمدان های ساخته شده از مواد مورد استفاده برای کفپوش فرودگاه بود، نام این مجموعه MULL-ISLAND است. سال ۲۰۰۸ میلادی تولد برند دات دراپس ( DOT-DROPS ) است، برنارد احساس کرد که این برند دوباره باید طراحی شود و این بار با موارد مصرفی جدید، او مواد تقویت کننده جدید با طبقه صنعتی خاصی را برای استفاده مسافران در سالن های مترو و فرودگاها به طراحی دات اضافه کرد و برند دات دراپس ( DOT-DROPS ) را ایجاد کرد. سال ۲۰۰۹ میلادی تولد مفهوم سفارشی سازی، با الهام از هنر پیکسل و مشکل بسیاری از مسافران در لک شدن چمدان هایشان در فرودگاه، پسران برنارد جولین و مارک راهی را پیدا کردن برای سفت و سخت شدن چمدان ها و سفارشی کردن آنها. طراحی بی حد و حصر، به این معنی که هر کس اکنون می تواند خود چمدان سفارشی منحصر به فرد خود را داشته باشد: ۱۶۵ نقطه به منظور جلب شخصیت خود در سفر.