دمیلانو

DA-MILANO-BANNER
DA-MILANO

دمیلانو ( DA MILANO ) بیش از شصت سال است که بی وقفه در صنعت چرم فعالیت می کند. این ماندگاری به دلیل ترویج ساخت با ارزش و همراه با وسواس به وسیله دست می باشد، در این راه همیشه از بهترین چرم ها استفاده شده است و ساز و کار ایتالیایی همیشه نظاره گر کار بوده است. ظرافت کلاسیک و پیچیدگی پایدار همواره اساس امضای سبک دمیلانو ( DA MILANO ) می باشد. از جمله محصولات دمیلانو ( DA MILANO )  کیف های دستی، کیف های مسافرتی، کیف پول و لوازم جانبی می باشد.