کاپرسه

Caprese Baner
caprese

کاپرسه ( Caprese ) با الهام از یک جزیره کوچک بکر خارج ازسواحل ایتالیا شروع شد، کاپرسه  جهان مد روز خود را از الهه شعر و موسیقی که عبارت است از : “جزیره کاپری یک سرزمین است که برای قرن ها با آینده مد زنان مترادف بوده است.” می گیرد. به همین دلیل است که کاپرسه ( Caprese ) با یک رویا شروع شد، رویایی برای ایجاد یک طیف آوانگارد از کیف دستی و لوازم جانبی  که توسط زن شهری امروز برای  نشان دادن فردا آراسته شده است. طراحی کاپرسه همراه است با یک حس زیبایی شناسی و اعتماد به نفس برای هر زنی که آرزوهای خود را دارد. شعار کاپرسه ( Caprese ) کشف مد از جهان کشف نشده  است.