بلو اسمارت

bluesmart-banner-0
blusmart-logo

بلو اسمارت ( BlueSmart ) چمدان هوشمندی است برای بهبود سفر، چمدان نوآورانه ای که از همان چرخی که در  سال ۱۹۷۰ معرفی شد ایده می گیرد. بلو اسمارت ( BlueSmart )  تکامل بعدی از تجربه سفر است. ساخته شده برای مسافران، ” ما بسیاری از پروازها را دیدیم که مسافران چمدان های خود را گم کرده بودند، در نتیجه دست بکار شدیم و  با ترکیب تکنولوژی مدرن همراه با طراحی جدید، یک چمدان ایجاد کردیم. ” نتیجه: بهترین قطعه از چمدان برای مسافر مدرن است، طراحی شده برای هر راه.