برتونیکس

berttonix banner

برتونیکس ( Berttonix ) در سال ۱۹۷۶در آلمان تاسیس شد. محصولات مرتبط با چرم برتونیکس ( Berttonix ) در ترکیه، ایران، چین و ویتنام ساخته شده و توسط بسیاری از مردم در سراسر جهان استفاده می شود. در چهار دهه گذشته برتونیکس ( Berttonix ) با استفاده از استانداردهای جهانی نیازهای مشتریان را به منظور مشتری مداری شناسایی کرده است. برتونیکس ( Berttonix ) در حال جذب مشتریان بیشتر از طریق بهبود کیفیت و تنوع محصولات خود می باشد.